Met welk beleid kan een werknemer vanuit een strategisch oogpunt worden bekrachtigd

Een belangrijke rol voor elke werkgever is om elke medewerker te motiveren om de productiviteit te verbeteren en om de doelstellingen van medewerkers af te stemmen op de strategische doelen van het bedrijf. Bedrijven kunnen dit op veel verschillende manieren doen en het gaat niet allemaal om financiële beloningen. Het beleid dat een bedrijf ontwikkelt rond de werkomgeving, de managementstructuur en de beoordeling van de prestaties kan een grote impact hebben op het moreel van het personeel en uiteindelijk op de bedrijfsresultaten.

Communicatie van strategische richting

Een van de belangrijkste manieren waarop een bedrijf zijn werknemers kan bekrachtigen, is door de doelen en strategieën van het bedrijf te communiceren. Eens beschouwd als alleen op basis van need-to-know, merken werkgevers nu dat het betrekken van alle werknemers in de richting van het bedrijf hen in staat stelt om na te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan die doelen. Het verbetert ook de interacties en relaties tussen management en personeel. Dit is met name van cruciaal belang in kleine bedrijven, waar de prestaties van elke medewerker een grote impact hebben op het succes of falen van het bedrijf.

Werkomgeving

De fysieke omgeving waar werknemers elke dag mee te maken hebben, kan van grote invloed zijn op hoe zij over hun werk denken en hoe productief ze zijn. Het verbeteren van de werkomgeving kan onder meer bestaan ​​uit het aanbieden van recreatieve artikelen zoals een koelkast of waterkoeler. Het kan ook zo eenvoudig zijn als medewerkers helpen hun werk effectiever te doen. Meer printers, een hoogwaardige computer en ultramoderne apparatuur kunnen het werk van een werknemer aangenamer maken en een onmiddellijk positief effect hebben op de productiviteit. Door medewerkers te vragen wat hun behoeften en wensen zijn, kan de werkgever inzicht krijgen in wat belangrijk is voor zijn personeel.

Prestatiebeoordelingen en op doelstellingen gebaseerde beloning

Medewerkers voelen zich betrokken bij hun baan als ze weten wat van hen wordt verwacht en weten dat ze aan die verwachtingen voldoen. Regelmatige functioneringsgesprekken herinneren medewerkers aan die verwachtingen en beoordelen hun voortgang om uit te blinken in deze verwachtingen. Prestaties belonen met winstdelings- of andere variabele beloningsregelingen, zorgt ervoor dat de werknemer gemotiveerd is om die doelen te bereiken. Om effectief te zijn, moet dit worden gedaan om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de werknemer bijdragen aan de wereldwijde doelen van het bedrijf.

Management structuur

De rapportage- en communicatiestructuur in een bedrijf kan werknemers empoweren of demotiveren. Een personeelslid dat vindt dat het vrijelijk werk en interpersoonlijke kwesties kan bespreken, is meer succesvol dan iemand die door het bedrijf niet wordt aangemoedigd om feedback te geven. Omdat managers en eigenaren van bedrijven niet altijd op alle plaatsen aanwezig kunnen zijn, stellen open communicatielijnen werknemers in staat om snel problemen te identificeren en oplossingen te vinden. Vroegtijdige identificatie van problemen kan het bedrijf geld besparen en het moreel van de werknemers verbeteren.