Wat maakt teamwork effectief?

De kans is groot dat je, zoals de meeste mensen, deel hebt uitgemaakt van teams die hebben gewerkt en teams die dat niet deden. Wat maakte het verschil? Waarom zweven sommige teams terwijl anderen slechts een groep mensen lijken die samenwerken? Het meest effectieve teamwerk vindt plaats wanneer individuele bijdragers hun inspanningen harmoniseren en werken aan een gemeenschappelijk doel.

Tip

  • Goede teams gebeuren niet per ongeluk: sterk leiderschap, aanpassingsvermogen, een divers merk, effectieve communicatie en competent conflictbeheer zijn meestal betrokken bij het creëren van succesvolle teams.

Sterk en betrouwbaar leiderschap

De beste leiders volgen op betrouwbare wijze hun beloften na, of "walk the talk" zoals het gezegde luidt. Ze zijn ook bereid om zoveel of zo weinig leiderschap te bieden als het team vereist. Noch micromanaging, noch een complete hands-off aanpak is het antwoord. Teams hebben een leider nodig die beschikbaar en aanspreekbaar is, die luistert en hun input waardeert, snel met problemen omgaat en hen herkent voor een goed werk.

Vermogen om aan te passen

Hoewel het belangrijk is om een ​​duidelijk gedefinieerde reeks rollen en verantwoordelijkheden te hebben voor elk lid, zijn de taken en rollen van de meest effectieve teams niet rigide. Teamleden zijn bereid om verantwoordelijkheidslijnen te overschrijden en iets te doen dat mogelijk niet in hun functieomschrijving staat, als dat is wat nodig is om de klus te klaren. Ze doen dit echter samen, niet op hun tenen stappen, maar werken met degene die meestal die taak heeft.

Het idee is niet om het over te nemen, maar om de inspanningen van een ander teamlid te vergroten. Bij de beste teams nemen alle leden de verantwoordelijkheid voor hun eigen taken en voor de algehele voltooiing van het doel.

Diverse make-up

De juiste leden brengen een diversiteit aan gedachten, ervaringen en vaardigheden naar een team. Het samenstellen van een team van mensen die hetzelfde denken en vergelijkbare achtergronden en ervaringen hebben, heeft weinig nut. Leiders die dit herkennen en teamdiversiteit aanmoedigen, worden beloond met nieuwe en inventieve manieren om een ​​baan te bereiken. Effectieve teams zijn bereid om een ​​nieuwe oplossing voor een oud probleem te proberen. Ze staan ​​ook open voor nieuwe of ongebruikelijke suggesties en wijzen een oplossing zonder overweging niet af.

Effectieve communicatie

In de meest effectieve teams gebeurt er regelmatig communicatie. Interacties tussen teamleden en van en naar teamleiders zijn allemaal noodzakelijk. Regelmatige teamvergaderingen zijn een goede manier om lopende activiteiten en nieuwe opdrachten te bespreken, maar als een crisis of brainstorm ontstaat, moet de discussie niet wachten tot er een teamvergadering plaatsvindt. E-mail, geïmproviseerde vergaderingen en telefonische vergaderingen zijn snelle manieren om te communiceren en beslissingen te nemen. Dit zijn ook goede methoden voor snelle, periodieke updates van taken of om vragen te stellen waarvoor geen teamconsensus vereist is.

De eerste regel van communicatie is echter luisteren. Maak duidelijk dat alle ideeën in overweging zullen worden genomen en luister echt naar wat anderen zeggen voordat ze reageren.

Competent beheer van conflicten

Conflicten gebeuren, zelfs in de meest synergetische teams. Vaak kunnen nieuwe ideeën en oplossingen voortkomen uit meningsverschillen, dus ze mogen niet worden ontmoedigd. Beslis als een team hoe conflicten moeten worden aangepakt. Zet een proces op zijn plaats en volg het zo snel mogelijk nadat een conflict optreedt (meestal binnen 24 uur). Dit vereist een bepaald niveau van vertrouwen. Als mensen respectvol zijn, de gesprekken professioneel houden en naar elkaar luisteren, zal dit vertrouwen zich natuurlijk ontwikkelen.

Conflictbeheersing is niet eenvoudig. Maar teams die volharden en manieren vinden om een ​​samenhangende groep te creëren, worden beloond met een hogere productiviteit, een afname van interne strijd en een aangenamere werkervaring.