Weerstand tegen verandering in de structuur en cultuur van een organisatie

Organisatiecultuur en structuurverandering zijn onvermijdelijk door de voortdurende verandering in technologie, klanten en markten, sociale en politieke druk, evenals demografische kenmerken. Weerstand tegen verandering is een emotionele en gedragsmatige reactie van de getroffen werknemers op bestaande of ingebeelde bedreigingen voor een vaste werkroutine. Organisaties moeten veranderingen en daaropvolgende weerstanden beheren om te overleven.

Faalangst

Het intimideren van structurele en culturele veranderingen van de werknemer kan ervoor zorgen dat ze twijfelen aan hun capaciteiten. Deze vorm van zelftwijfel verdoet zelfvertrouwen en ondermijnt persoonlijke groei en ontwikkeling. De werknemers kunnen zich tegen dergelijke veranderingen verzetten zonder de mogelijke voordelen van de voorgestelde wijzigingen in overweging te nemen. Een lage output kan worden gerealiseerd voordat de medewerkers zich uiteindelijk aanpassen en leren leven met de veranderingen.

Verlies van status

Structurele en culturele veranderingen die dreigen krachtige posities te veranderen of banen te elimineren, veroorzaken over het algemeen sterke weerstand. Bedrijfsreorganisatie en reorganisatie kunnen leiden tot eliminatie van leidinggevende functies. Middenmanagers zullen zich verzetten tegen herstructurering en elk ander programma dat hun autoriteit vermindert en de status die ze al genieten in de organisatie.

Niet-versterkend beloningssysteem

Individuen verzetten zich wanneer ze geen positieve beloningen voorzien voor het veranderen van hun werkroutines. Medewerkers verwachten een positieve verbetering in hun werk om veranderingen snel aan te kunnen. Het is onwaarschijnlijk dat een werknemer een verandering ondersteunt die wordt gezien als langere werktijden en verhoogde druk om te presteren.

Incongruente groepsdynamiek

Groepen ontwikkelen en handhaven overeenstemming met een reeks normen die het gedrag van de leden sturen. Conformiteit met bestaande groepsnormen kan werknemers echter ontmoedigen om organisatorische veranderingen te accepteren. Groepsnormen die conflicteren met de gewenste veranderingen, moeten worden aangepast, terwijl de structurele en culturele normen die werken om de organisatie te verbeteren, moeten worden bevorderd.

Routines overtreden

Mensen zijn gewoontedieren en vinden het moeilijk om gedragsroutines achterwege te laten die volgens de organisatie niet langer geschikt zijn. Ze houden van comfortzones door routinematige rolpatronen voort te zetten. Mensen weerstaan ​​daarom structurele en culturele veranderingen die hen uit comfortzones dwingen en die meer tijd en energie moeten investeren in het leren van nieuwe rolpatronen.