Loodgieterswerkovereenkomst

Loodgieters werken vaak op een informele basis, verlenen zo nodig service en bepalen kosten op basis van de complexiteit van de klus. Een contract beschermt u en uw klanten echter en is vooral belangrijk als u instemt met het leveren van langetermijnservice aan een ander bedrijf. Uw contract moet de servicevoorwaarden duidelijk omschrijven en tegelijkertijd de rechten van elke partij verduidelijken.

Lange- versus kortetermijnservice

Hoewel in alle overeenkomsten de duur van het contract moet worden vermeld, is deze taal met name van belang voor loodgieters. Als u akkoord gaat met een eenmalige serviceaanvraag, noteert u dit in het document en voegt u een taal toe die aangeeft dat volgende oproepen voor service meer kosten met zich mee zullen brengen. Anders zou je eindeloos vast kunnen zitten aan het bevestigen van toiletten zonder extra compensatie of aan een eenmalige klus te werken wanneer je een contract zou kunnen tekenen om een ​​uitgebreide service te verlenen. Als u echter instemt met langdurige dienstverlening, moet u aangeven hoe lang deze overeenkomst duurt, hoeveel kennisgeving u nodig heeft voordat u service verleent en onder welke voorwaarden de partijen het contract kunnen beëindigen. Misschien wilt u ook een standaard betalingsschema instellen.

Prijsschema

Uw contract moet duidelijk de kosten van de service beschrijven. Als u een bepaald bedrag bent overeengekomen, geeft u dit op, maar als uw kosten afhankelijk zijn van wat u doet, vermeldt u in plaats daarvan een uurtarief of een kostenoverzicht voor elke service. Als u zich hebt aangemeld voor langetermijnwerk, noteer dan wanneer en of de prijzen stijgen en of u meer geld in rekening brengt voor noodliftsessies en bezoeken na sluitingstijd. Omdat loodgieters vaak afhankelijk zijn van specifieke en dure materialen om een ​​klus te klaren, is het vooral belangrijk om aan te geven hoe deze kosten worden gedekt. U zou een kostendrempel kunnen vaststellen voor leveringen waarbij de klant in rekening zal worden gebracht, een klant apart factureren voor leveringen of uw prijzen verhogen, zodat u uw leveringen uit eigen zak kunt dekken.

Servicevoorwaarden

De juiste werkomgeving kan uw bedrijf maken of breken, dus zet de specifieke voorwaarden uiteen waaronder u gaat werken. Als u alleen aan een beperkt aantal sanitaire problemen werkt, vergeet dan niet om zaken op te sommen die u niet kunt aanpakken. Noteer in uw contract dat sommige problemen de hulp van andere contractanten vereisen en specificeer hoe deze problemen zullen worden behandeld. Wanneer een toilet bijvoorbeeld in een elektrisch systeem lekt, moet een elektricien het systeem repareren voordat het veilig werkt. U dient ook aan te geven of de betaling volledig moet zijn ontvangen voor het vorige werk voordat de volgende werkzaamheden beginnen.

Het contract verbreken

Elk contract moet specifieke richtlijnen voor annulering bevatten. U kunt bijvoorbeeld eisen dat een langetermijnpartner een opzegtermijn van een maand opgeeft voordat u uw servicecontract annuleert. Uw contract moet ook een scheidbaarheidsclausule bevatten, waarin wordt benadrukt dat het contract nog steeds geldt, zelfs als een bepaling ongrondwettig of illegaal is. Voeg een taal toe die aangeeft wanneer u het contract kunt annuleren. Als bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden onveilig zijn, is een klant zo slordig met haar leidingen dat deze voortdurend breekt of de klant herhaalde late betalingen doet, dan wilt u misschien het contract annuleren.