Pllc Vs. LLC

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een bedrijfsstructuur die bedrijfseigenaren voorziet van verschillende voordelen die algemeen beschikbaar worden gevonden via de oprichting van een bedrijf en partnerschap. Een professionele naamloze vennootschap is een speciale vorm van LLC. Bedrijven van elke grootte, inclusief kleine bedrijven, kunnen LLC's vormen. Het type bedrijfsstructuur dat u kiest, is afhankelijk van het type services dat u aanbiedt en de regels en voorschriften van uw staat met betrekking tot de vorming van LLC's en PLLC's.

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

De bedrijfsstructuur van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt goedgekeurd op het niveau van de staat in plaats van het federale niveau. De primaire voordelen van het opzetten van een LLC zijn de bescherming van bedrijfsgeheimen en de doorvoerbelasting van partners. Beperkte aansprakelijkheidsbescherming beschermt de persoonlijke bezittingen van eigenaars, ook bekend als leden, tegen bepaalde acties van het bedrijf en beperkt de aansprakelijkheid van de eigenaar voor de meeste zakelijke schulden en rechtszaken. Met het pass-through-belastingvoordeel zijn LLC-leden in plaats van de LLC verantwoordelijk voor belastingen met betrekking tot de winsten en verliezen van LLC. Dubbele belastingheffing bij bedrijven, die een klein bedrijf kan schaden, doet zich niet voor.

Professionele LLC's

PLLC's bieden dezelfde voordelen als LLC's. Het grootste verschil tussen een LLC en een PLLC is dat alleen professionals die door een vergunning worden erkend in een staat, zoals architecten, artsen en advocaten, PLLC's kunnen vormen. De artikelen van de organisatie zijn vergelijkbaar met die voor een standaard LLC, maar extra stappen zijn nodig om te registreren. Een erkende professional moet alle PLLC-documenten ondertekenen en bij de indiening meestal een licentienummer of gewaarmerkte kopie van een professionele licentie toevoegen. Bovendien moet u uw documenten ter goedkeuring voorleggen aan de nationale licentiecommissie voordat u een aanvraag indient bij de staatssecretaris van uw staat. Vanwege de extra goedkeuringsstap duurt het proces voor het vormen van een PLLC meestal langer om te voltooien dan het proces om een ​​standaard LLC te vormen.

Classificatie van belastingentiteiten

De Internal Revenue Service erkent LLC- en PLLC-structuren niet voor belastingdoeleinden. In plaats daarvan moet uw bedrijf zich als een bedrijf, een S-bedrijf of partnerschap voor meerdere LLC-bedrijven (MMLLC) of een bedrijf of eenmanszaak voor LLC-bedrijven met één lid (SMLLC) aanmelden. De IRS vereist dat u formulier 8832 - Entiteitclassificatie-verkiezing invult om uw LLC te classificeren. Als u het formulier niet verzendt, riskeert u automatische classificatie in de verkeerde categorie. Als uw bedrijf bijvoorbeeld twee of leden heeft en het als een bedrijf wordt belast, kan de IRS het ten onrechte standaard als een partnerschap classificeren als u het formulier niet indient. Als uw bedrijf een SMLLC is, classificeert de IRS het automatisch als een "niet-nagekomen entiteit", een entiteit die wordt genegeerd als gescheiden van de eigenaar, met de status van eenmanszaak.

LLC en PLLC-extra's

Hoewel LLC- en PLLC-leden meestal niet aansprakelijk zijn voor de acties van hun werknemers, zijn leden doorgaans aansprakelijk voor werknemersacties die onder hun directe supervisie worden gepleegd. Bovendien bieden LLC's en PLLC's doorgaans geen bescherming tegen aansprakelijkheid voor rechtszaken. Bedrijven die gelicentieerde of gecertificeerde professionele diensten aanbieden in bepaalde staten, zoals Californië, kunnen geen PLLC's vormen. In plaats daarvan moeten ze een pc of professionele onderneming vormen. Sommige staten, zoals Californië, staan ​​ook niet toe dat LLC's de diensten van gelicentieerde of gecertificeerde professionals aanbieden.