Plannen voor het herzien van ethische normen in zaken

Een code van ethische normen is een belangrijke reeks principes die de richting en de activiteiten van uw bedrijf bepalen. Deze code kan worden herzien met input van werknemers als u ze in het proces opneemt. De normen moeten het karakter van uw bedrijf en de toekomstige richting ervan weerspiegelen. Als leider zul je een belangrijke rol spelen in het veranderingsproces en het is jouw taak om werknemers te laten zien dat je in de code gelooft en de herziening ervan een topprioriteit hebt gemaakt.

Verandering beheren

Er zijn drie belangrijke opties voor het plannen van de herziening van een bedrijfscode met ethische normen. U kunt het project op het niveau van hoger leidinggevenden houden, een taskforce aanwijzen om het hele project uit te voeren of een organisatiebreed proces gebruiken om maximale input en betrokkenheid bij het herzieningsproject te krijgen. Uw doel kan de laatste optie zijn, maar selecteer de meest haalbare aanpak gezien de huidige staat van uw bedrijf.

Gezien uw gewijzigde personeelsbestand

U kunt in de verleiding komen om een ​​bedrijfsstandaardcode te verfijnen die al vele jaren bestaat, maar de samenstelling van uw personeelsbestand is waarschijnlijk aanzienlijk veranderd sinds het is geschreven. Probeer in plaats daarvan een meer cultureel gebalanceerde aanpak door te kijken naar wat andere bedrijven recentelijk hebben opgenomen in hun ethische normen. Overweeg ook de samenstelling van uw personeel. Wat u als normaal beschouwt in termen van ethische normen, is subjectief of gebaseerd op uw cultuur. Denk globaal in termen van welke bedrijfsnormen in verschillende culturen voorkomen. Dit is cruciaal voor geglobaliseerde bedrijven.

Zakelijke voorschriften

Sommige bedrijven worden bestuurd door beroepsverenigingen, overheidsinstanties of andere entiteiten die van invloed zijn op hun zakelijke normen. Een voorbeeld is een bedrijf dat wordt gereguleerd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, die bepaalde standaarden moet volgen, zoals het vermijden van praktijken die kunnen worden beschouwd als handel met voorkennis. Onderzoek externe wetten, regels en voorschriften die van invloed kunnen zijn op uw code van ethische normen. Als u de nieuwe code schrijft volgens externe regels, beschermt u uw bedrijf tegen toekomstige problemen.

Aan elkaar passende verwachtingen

Herzien van uw code ethische normen is een kans om het niveau van communicatie met werknemers te verbeteren. Beïnvloed de toekomst van het bedrijf door ervoor te zorgen dat het gedrag omvat dat van alle werknemers wordt verwacht. Als rekruten een exemplaar van de nieuwe ethische code krijgen en hierover vragen stellen tijdens het rekruteringsproces, hebben ze een kans om de verenigbaarheid ervan met hun persoonlijke ethiek te overwegen. Zorg ervoor dat werknemers verwachtingen hebben die overeenkomen met die van u, anders kom je in problemen met het beheer van hun gedrag.