Uitgaven voor uw organisatie prioriteren

Zelfs wanneer u een gedetailleerd werkingsbudget hebt, kunnen onverwachte uitgaven of budgettaire tekorten ontstaan ​​en moet u prioriteit geven aan uitgaven. Een beslissing nemen over hoe u de middelen van uw bedrijf het best kunt gebruiken, moet de inbreng zijn van de afdelingshoofden die mogelijk worden getroffen.

Zoeken naar invoer

Neem contact op met uw stafmedewerkers voor key management voor hulp bij het prioriteren van uitgaven. Dit is om verschillende redenen belangrijk. Frontliniebeheerders kunnen een haalbare reden hebben om bepaalde kosten op hun plaats te houden, en zich bewust zijn van niet-essentiële gebieden die prioritair kunnen worden afgebouwd of teruggeschroefd zonder een negatief effect op de bedrijfsvoering of productiviteit te hebben. De buy-in van uw managers kan het prioriteitenproces vlotter maken en u een interne steunlaag bieden.

Elimineer niet-noodzakelijkheden

Wanneer financiële prioriteiten moeten worden vastgesteld, begin met een begrotingscontrole op het regelitem en elimineer, verklein of wijs een lage prioriteit toe aan alle niet-essentiële uitgaven. De rest van het proces vloeit daardoor vloeiender doordat je minder 'must-haves' hebt om aan te passen. Deze oefening heeft het extra voordeel dat u uw budget op orde hebt en zorgt voor lean-activiteiten.

Projecten prioritiseren

Afhankelijk van het type bedrijf dat u gebruikt, kan het zinvoller zijn om prioriteit te geven aan projecten in plaats van individuele uitgaven. Met deze aanpak elimineert u het risico van inkrimping of terugdringing van een uitgave die cruciaal is voor het succes van iets dat al in de fabriek aanwezig is.

Gunst genieten van inkomsten die inkomsten genereren

Geef prioriteit aan inkomstengenererende uitgaven boven die kosten die geen omzet genereren. Mogelijk hebt u kosten die zijn verbonden of elkaar overlappen in dit gebied. Als u bijvoorbeeld een vrachtwagen met bestelwagens bestuurt, moeten onderhoud van het voertuig en brandstofaankoop een prioriteit zijn om een ​​ononderbroken werking te garanderen. Als u echter probeert de salarisadministratie te verbeteren en verschillende stuurprogramma's te ontslaan, raakt een van uw belangrijkste prioriteiten in gevaar. Factor in alle verzachtende omstandigheden die aan uw prioriteitenproces zijn verbonden.

Overweeg gevolgen op de lange termijn

Houd bij het stellen van prioriteiten voor kosten rekening met zowel de kortetermijn- als de langetermijngevolgen van het verplaatsen van een budget naar de bodem van uw prioriteitenlijst. U kunt bijvoorbeeld vaststellen dat een investering in nieuwe machines geen essentiële en onmiddellijke behoefte is en een lage prioriteit toekennen. Als trage of verouderde apparatuur echter resulteert in een lagere productiviteit of lagere kwaliteit, kan uw prioriteitsverandering onbedoelde negatieve gevolgen hebben. Denk verder dan de directe omstandigheden bij het nemen van uw beslissingen.