Hoe een marketing milieuanalyse voorbereiden

Het voorbereiden van een marketing milieuanalyse is een essentiële stap in het begrijpen van de externe lokale, nationale of internationale krachten die van invloed kunnen zijn op uw kleine onderneming. Deze factoren liggen grotendeels buiten uw directe controle, maar u kunt uw bedrijfs- en marketingstrategie aanpassen om te profiteren van de kansen die zij bieden en tegelijkertijd de potentiële dreigingen tot een minimum te beperken. Een PESTLE-analyse is de meest gebruikelijke manier om een ​​dergelijke beoordeling uit te voeren; PESTLE staat voor de politieke, economische, sociale, technologische, juridische en omgevingsfactoren die u moet overwegen.

Politieke factoren die van invloed zijn op het bedrijfsleven

Politieke factoren verwijzen naar overheidsacties of -beleid die van invloed zijn op uw bedrijf en zijn vermogen om te handelen. Beperkingen van de import of export van bepaalde goederen kunnen bijvoorbeeld uw markt beperken of uw vermogen om grondstoffen te verkrijgen belemmeren. Op lokaal niveau kunnen beperkingen van de soorten bedrijven die in bepaalde districten zijn toegestaan ​​of de beschikbare services van invloed zijn op uw vermogen om uw bedrijf in deze gebieden te leiden.

Economische factoren die van invloed zijn op het bedrijfsleven

Economische factoren omvatten alle verschillende belastingen en heffingen die u moet betalen, evenals bredere fiscale beslissingen over zaken als de rentetarieven van de centrale bank en de internationale wisselkoersvolatiliteit. Een grondige analyse van elk van de economische factoren die van invloed zijn op uw bedrijf, zal u helpen bij het plannen van de financiële strategie voor uw bedrijf.

Sociale en demografische effecten

De manier waarop de samenleving verandert en zich aanpast in de tijd, en de verschillen in gemeenschappen in het hele land en de wereld, zijn allemaal belangrijke overwegingen bij het plannen van uw bedrijf. Aspecten om te overwegen en te verkennen zijn religie, leefstijlverwachtingen, huisvestingsnormen en bevolkingsdemografie zoals leeftijd, geslacht en etnische afkomst.

Technologische vooruitgang en kansen

Technologische verandering heeft oude bedrijven weggevaagd en in de loop van de jaren nieuwe bedrijven gecreëerd. Als u de impact van de volgende technologische ontwikkelingen begrijpt, kunt u een marktvoordeel behalen ten opzichte van uw concurrenten als u beter in staat bent om de geboden kansen te benutten. Kijk hoe de communicatie verandert en probeer een manier te vinden waarop u kunt profiteren van opkomende kanalen om nieuwe of meer klanten te bereiken. Vergeet niet te onderzoeken hoe uw bedrijf efficiënter en productiever kan zijn door bijvoorbeeld nieuwe technologieën te gebruiken in productie of distributie.

Juridische en regelgevende effecten

Elk bedrijf opereert binnen een strikt gecontroleerde juridische omgeving. Identificeer en wees u bewust van de impact van alle wetgeving met betrekking tot uw bedrijf. Deze kunnen regelgevingsverplichtingen, milieubeperkingen, import- / exportbeperkingen en fundamentele gezondheids- en veiligheidswetten omvatten.

Ecologische en omgevingsfactoren

Over de hele wereld zijn economieën zich steeds meer bewust van de omgevingsfactoren van hun activiteiten. Zelfs als eigenaar van een klein bedrijf moet u rekening houden met de milieuaspecten met betrekking tot uw activiteiten, zoals de impact ervan op de lokale en bredere omgeving.

Houd er rekening mee dat attitudes ten aanzien van thema's als ecologie en hernieuwbare energie het gedrag van consumenten kunnen beïnvloeden. Sommigen geloven dat de opwarming van de aarde de weerspatronen verandert en van invloed is op het toerisme en de landbouw. Als u laat zien dat u een 'groen' bedrijf bent, kunt u nieuwe klanten aantrekken.

Analyse van kansen en bedreigingen

Uw PESTLE-analyse moet u een nuttig hulpmiddel bieden om de belangrijkste kansen en bedreigingen voor uw bedrijf te bepalen terwijl u van plan bent voor de toekomstige groei. Samen met een interne beoordeling van de sterke en zwakke punten van uw bedrijf, zou u in een sterke positie moeten verkeren om een ​​robuuste strategie en een bedrijfsplan te ontwikkelen op basis van uitgebalanceerd onderzoek.