Plannen en voorbereiden op veilige werkmethoden

Veilige werkmethoden kunnen het aantal letsels op het werk verminderen en de kosten van de aansprakelijkheid verlagen. Voordat u een veiligheidsprogramma instelt, evalueert u de huidige procedures en protocollen om te bepalen welke effectief zijn en welke verbeterd moeten worden. Het is belangrijk om de tijd te nemen om een ​​uitgebreid programma te plannen dat de huidige en potentiële veiligheidsrisico's grondig aanpakt.

Gevaren? Welke gevaren?

De eerste stap bij het opstellen van een plan voor veilige werkmethoden is het voltooien van een veiligheidsrisicobeoordeling. Bezoek elke afdeling en let op gevaren zoals machines zonder veiligheidsvoorzieningen, werknemers die zonder oogbescherming werken of stapels voorraad die looppaden blokkeren. Observeer de manier waarop medewerkers hun taken uitvoeren om te bepalen of ze veiligheidsprotocollen volgen of acties uitvoeren waardoor ze risico lopen op letsel. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid stelt voor werknemers om input te vragen tijdens de beoordeling en personeel aan te moedigen om veiligheidsproblemen te identificeren en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Repareren, vervangen, upgraden

Repareer of vervang defecte of kapotte apparatuur, maak rommelige of vuile plekken schoon en vervang versleten tapijt of vloeren. Ontoereikende verlichting en ongemakkelijke werkplekken kunnen het voor werknemers moeilijk maken om productief te zijn, dus overweeg oudere meubels of cabines te vervangen. Beperk deze fase van het proces niet tot alleen merkbare gevaren. Inspecteer machines om ervoor te zorgen dat het in goede staat verkeert en onderhoud en upgrade apparatuur indien nodig.

Veiligheid eerst

Schrijf een veilig werkpraktijkenplan nadat de gevarenbeoordeling is voltooid. Het moet specifieke informatie bevatten voor elke afdeling of functie. Veiligheid voor een kantoorpositie kan het houden van gangpaden en looppaden vrij van dozen zijn, gebruik maken van niet-verblindende computermonitoren en tegelijkertijd een lade van een dossierkast openen om kantelen te voorkomen. Productieposities kunnen het beleid volgen, zoals het dragen van beschermende kleding, het opslaan van chemicaliën in geëtiketteerde containers, het gebruik van veiligheidswachten op machines en het direct melden van gevaren aan toezichthouders.

Vertel het verder

Laat medewerkers op de hoogte zijn van het nieuwe plan voor veilige werkpraktijken. Geef elk een kopie van het gedeelte dat zijn werk- of werkterrein beslaat. Plaats kopieën van het plan in gebieden waar werknemers samenkomen, zoals pauzekamers of prikklokken. Medewerkers kunnen vragen hebben, vooral als nieuwe werkwijzen afwijken van eerdere methoden. Plan een vergadering om het plan te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Benadruk het belang van het plan door afdelingen te erkennen die gedurende een bepaalde periode geen letsel hebben opgelopen en trainingsprogramma's aan te bieden om verwondingen te voorkomen.