Hoe plan ik een Human Resource Training-programma in een organisatieomgeving?

Het plannen van een trainingsprogramma ter ondersteuning van human resources (HR) -functies in een organisatorische omgeving omvat het beoordelen van de behoefte, het ontwerpen van materialen ter ondersteuning van HR-professionals, het ontwikkelen van het trainingsprogramma, het implementeren van het programma en het evalueren van de impact van het programma op operationele meeteenheden op afdelingen. HR-professionals ondersteunen het bedrijf en vereisen ontwikkeling van vaardigheden om dit te doen. Effectieve trainingsprogramma's zorgen ervoor dat HR-professionals de medewerkers op de meest kosteneffectieve en consistente manier kunnen ondersteunen.

1.

Analyseer uw human resources afdeling operaties. Observeer professionals op het gebied van human resources die dagelijkse activiteiten uitvoeren. Voer enquêtes uit om te bepalen welke taken de personeelsafdeling van de HR-afdeling het meest nodig heeft bij het ontwikkelen van expertise. Typische onderwerpen zijn bijvoorbeeld het goedkeuren of weigeren van verlof, het opstellen van salarisbereiken, het berekenen van bonussen, het maken van prestatieverbeteringsplannen en het afhandelen van ontslagen.

2.

Ontwerp uw trainingsprogramma door leerdoelen te vermelden en een inhoudsoverzicht te maken. Valideer uw aannames door uw ontwerpideeën te herzien met leden van de HR-organisatie. Zorg voor sponsoring door leidinggevend leiderschap om ervoor te zorgen dat uw programma aansluit op de strategische doelen. Stel bijvoorbeeld een uitgebreid trainingsprogramma op om HR-personeel te trainen om op een efficiënte manier huuractiviteiten uit te voeren wanneer de bedrijfsdoelstelling plannen bevat om aanzienlijk uit te breiden.

3.

Ontwikkel je trainingsmateriaal inclusief presentaties, oefeningen in de klas en studiegidsen. Maak een lijst met referenties en bronnen. Publiceer deze naar de intranetpagina van een bedrijf en communiceer de beschikbaarheid via de nieuwsbrief of sociale mediatechnologie, zoals een blog of een forum. Maak een lijst met internetlinks in de industrie met tips en technieken. De Society of Human Resource Management biedt voorbeeldvragen voor een steekproef. HR-professionals kunnen deze vragen gebruiken als leidraad bij het voeren van effectieve interviews.

4.

Implementeer uw trainingsprogramma door de beschikbaarheid ervan kenbaar te maken aan alle medewerkers in uw HR-afdeling om naleving van het bedrijfsbeleid en -procedures en de staats-, federale en lokale regelgeving te garanderen. Maak de training verplicht voor nieuwe werknemers en geef seminars over specifieke veranderingen voor meer ervaren werknemers. Populaire bijscholingsonderwerpen kunnen zijn: voordelen, leiderschap, consulting, ethiek, diversiteit, arbeidsverhoudingen, veiligheid en personeelsbeheer.

5.

Evalueer de effectiviteit van uw trainingsprogramma door follow-up interviews, enquêtes, focusgroepen en operationele analyses uit te voeren. Bekijk bijvoorbeeld de HR-gebruikscijfers met behulp van de metrics calculators van de Society of Human Resource Management. Bereken de diversiteitshuurratio voor en na het geven van een cursus over het huren van een diverse populatie. Gebruik hogere diversiteitsverhoudingen als een validatiepunt voor het succes van uw trainingsprogramma.