bedrijfsmodellen

bedrijfsmodellen - Bij het starten van een nieuw restaurant: Sole Proprietorship or LLC?

Bij het starten van een nieuw restaurant: Sole Proprietorship or LLC?

Op basis van uw behoeften kan een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gewoonlijk een LLC of een eenmanszaak, een lonende bedrijfsstructuur voor uw restaurant zijn. Hoewel ze veel overeenkomsten hebben, verschillen eenmansbedrijven en LLC's van elkaar. U en uw restaurant zijn dezelfde rechtspersoon als u eigenaar bent van een eenmanszaak; een LLC biedt uw bedrijf een afzonderlijke rechtspersoon

bedrijfsmodellen - Een winstgevende eBook-onderneming starten

Een winstgevende eBook-onderneming starten

Hoewel sommige mensen nog steeds de voorkeur geven aan het gemak van een gedrukt boek, kiezen veel mensen er nu voor om eBooks te downloaden en te lezen. Het is de voorkeursmethode als u de informatie meteen wilt lezen in plaats van te wachten tot deze in de e-mail is binnengekomen. Omdat u geen afdrukkosten hoeft te betalen, is het starten van een winstgevende e-bookbusiness heel goed mogelijk voor zowat elk type geschreven publicatie

bedrijfsmodellen - Welke staat staat de vorming van een non-profit LLC toe?

Welke staat staat de vorming van een non-profit LLC toe?

Volgens de Internal Revenue Service is 'not-for-profit' een term die wordt gebruikt om een ​​specifieke activiteit te beschrijven die wordt gebruikt zonder de intentie winst te maken. 'Non-profitorganisatie' verwijst naar een organisatie die is opgericht voor andere doeleinden dan winst. He

bedrijfsmodellen - Welke staten accepteren een LLC?

Welke staten accepteren een LLC?

Elke staat in de Verenigde Staten maakt enige vorm van registratie mogelijk als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of LLC. De vereisten voor LLC-registratie en de algemene dekking door LLC-registratie variëren per staat. Verder, als uw LLC in meerdere staten actief is, kan het zijn dat u in verschillende staten papierwerk moet indienen.

bedrijfsmodellen - Staten die beperkte partnerschappen vereisen om een ​​jaarverslag in te dienen

Staten die beperkte partnerschappen vereisen om een ​​jaarverslag in te dienen

Een commanditaire vennootschap is een bedrijfsentiteit die is opgericht door twee soorten partners: algemene partners runnen de onderneming en zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de commanditaire vennootschap. Beperkte partners dragen kapitaal bij aan het partnerschap, maar nemen niet deel aan het beheer ervan

bedrijfsmodellen - Wat is een verklaring van oprichting?

Wat is een verklaring van oprichting?

Een verklaring van oprichting, waarnaar in de meeste staten wordt verwezen als "statuten", dient als een basisbevestigingscharter voor een bedrijf dat de juridische stap neemt om het op te nemen. Het is gearchiveerd als een enkel document, meestal met het kantoor van de Secretary of State of een ander bureau dat door de staat is aangewezen om bedrijfsregistraties af te handelen

bedrijfsmodellen - Wat is een statische eliminatorschakelaar in een HP LaserJet-printer?

Wat is een statische eliminatorschakelaar in een HP LaserJet-printer?

Een blijvend gezegde draaide kinderliedjes vertelt hoe een ontbrekende nagel geleidelijk het verlies van een schoen, paard, berijder, veldslag en koninkrijk veroorzaakte, "En alles voor het gebrek aan een hoefnagel." De statische dissipator of eliminator wordt vaak een kam, borstel, grondplaat of strip genoemd en dient als de "hoefijzernagel" die het verschil maakt tussen een HP LaserJet die heldere, schone afdrukken produceert en een kantoorprinter met een chronisch geval van afdrukfouten en papier vastlopen

bedrijfsmodellen - Wat betekent statuut van oprichting?

Wat betekent statuut van oprichting?

De status van een bedrijf kan verwijzen naar zijn status in de staat waarin het is opgenomen, of naar de belastingclassificatie die wordt gekozen met de Internal Revenue Service. Over het algemeen categoriseren staten bedrijven die onder hun wetgeving zijn opgenomen, globaal als actief of inactief. De IRS classificeert ook de statussen van bedrijven als ofwel C-vennootschappen of S-vennootschappen voor belastingdoeleinden

bedrijfsmodellen - Statuut van beperkingen op fiscale aansprakelijkheid

Statuut van beperkingen op fiscale aansprakelijkheid

De beoordeling en inning van belasting valt uitsluitend onder de bevoegdheid en het gezag van de Internal Revenue Service (IRS). De belastingwetgeving schrijft een zeer specifiek tijdsbestek voor waarin de IRS handhavingsmaatregelen kan nemen om belastingen te innen, en waarbuiten de belastingbetaler niet langer verantwoordelijk is voor de verschuldigde belasting

bedrijfsmodellen - Stengths and Weaknesses van een LLC

Stengths and Weaknesses van een LLC

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, of LLC, is een van een aantal veel voorkomende zakelijke structuren. Hoewel het enkele zwakke punten heeft ten opzichte van andere instellingen, heeft het wel enkele sterke punten in vergelijking met eenmanszaken en eenvoudige samenwerkingsverbanden. De LLC-structuur is in wezen een mix van enkele voordelen van een bedrijf en een deel van een eenmanszaak

bedrijfsmodellen - Stappen voor het kopen van een franchise

Stappen voor het kopen van een franchise

Een franchise is een manier voor een aspirant-ondernemer om een ​​bedrijf te starten door een bewezen succesmodel te volgen. De franchisenemer koopt een bedrijfseenheid bij een franchisegever en stemt ermee in de vastgestelde operationele procedures te volgen in ruil voor hulp op gebieden zoals financiering, marketing en personeel. Be

bedrijfsmodellen - Stappen naar bedrijfsherfinanciering

Stappen naar bedrijfsherfinanciering

Herfinanciering van schulden is een moeilijk en soms duur proces, vooral voor een bedrijf. Wanneer de rentetarieven aanzienlijk dalen of de financiële gezondheid en kredietbeoordeling van de onderneming verbeteren, kan herfinanciering van de schuld een zeer lonend project zijn. evaluatie Door vooruit plannen van minimaal zes tot twaalf maanden zal het herfinancieren van bedrijfsschulden veel eenvoudiger worden.

bedrijfsmodellen - Wat zijn de stappen om een ​​bedrijf te vormen binnen een gezin in de staat Georgia?

Wat zijn de stappen om een ​​bedrijf te vormen binnen een gezin in de staat Georgia?

De oprichting van bedrijven in Georgië wordt geregeld door het gedeelte Corporations and Partnerships van de Georgia Code en wordt beheerd door de divisie van de staatssecretaris van de staat. Een familie die een bedrijf wil starten dat eigendom is van familieleden, heeft de mogelijkheid om een ​​regulier bedrijf te vormen met de familieleden als aandeelhouders die hun aandelen op eigen kracht kunnen verkopen of een nauwe onderneming vormen die de verkoop van aandelen aan externe partijen voorkomt. geh

bedrijfsmodellen - Wat zijn de stappen van het vormen van een franchise?

Wat zijn de stappen van het vormen van een franchise?

In het bedrijfsleven is een franchise de manier om een ​​bedrijf te laten groeien door andere verkooppunten te lanceren die worden gerund door onafhankelijke eigenaren. Franchisenemers van bedrijven om een ​​aantal redenen. Franchising verhoogt de snelheid van bedrijfsontwikkeling en delegeert groei en beheer naar een netwerk van winkels; verhoogt de financiële groei door royalty's en opstartvergoedingen van franchisenemers aan de rechtspersoon; genereert motivatie bij franchisenemers omdat hun eigen geld vastzit in het bedrijf; en stelt jouw merk in handen van mensen die kennis hebben van

bedrijfsmodellen - Wat zijn de stappen voor het vormen van een bedrijf?

Wat zijn de stappen voor het vormen van een bedrijf?

Het vormen van een bedrijf beschermt individuele aandeelhouders tegen persoonlijke aansprakelijkheid voor de schulden van het bedrijf of juridische beslissingen. De fiscale behandeling van het inkomen van de onderneming en de beperkingen voor haar aandeelhouders hangen af ​​van het type juridische structuur dat u kiest. Al

bedrijfsmodellen - Stappen voor het opnemen van een bedrijf

Stappen voor het opnemen van een bedrijf

Eigenaren van kleine bedrijven kiezen voor opname in andere bedrijfsentiteiten om persoonlijke verplichtingen te scheiden van zakelijke verplichtingen. Een onderneming geeft aandelen uit aan aandeelhouders die een percentage van de eigendom aanduiden en wordt bestuurd door een raad van bestuur met betrekking tot operationele beslissingen

bedrijfsmodellen - Stappen in oprichting

Stappen in oprichting

Of u nu al een bedrijf hebt of een nieuw bedrijf begint, u kunt het opnemen om een ​​bedrijf te creëren. De bedrijfsopname wordt afgehandeld door de staat waar het bedrijf van plan is te werken. Opnamepapier kan binnen enkele dagen worden ingevuld en gearchiveerd. Selecteer een bedrijfsnaam Kies een naam voor uw bedrijf. U m

bedrijfsmodellen - Welke stappen zijn van belang bij het vormen van een C Corporation?

Welke stappen zijn van belang bij het vormen van een C Corporation?

Wanneer u een C-bedrijf vormt, beschermt u uw persoonlijke vermogen. Iedereen die uw bedrijf aanklaagt, kan niet achter u aan gaan. U kunt ook aandelen kopen en verkopen. Een bedrijf overleeft u, wat betekent dat u het door kunt geven aan uw erfgenamen. Om een ​​C-bedrijf te vormen, moet u specifieke richtlijnen volgen. Al

bedrijfsmodellen - Stappen voor een LLC na de statuten

Stappen voor een LLC na de statuten

Wanneer u een naamloze vennootschap opricht, moet u artikelen van de organisatie indienen bij de staatssecretaris van uw land. Zodra u dit hebt gedaan, heeft u uw bedrijf als een volledig afzonderlijke juridische entiteit gevestigd. De volgende stappen omvatten het bedienen van uw LLC als een afzonderlijke entiteit

bedrijfsmodellen - Stappen om de overgang van de oude organisatiestructuur naar de nieuwe structuur te beheren

Stappen om de overgang van de oude organisatiestructuur naar de nieuwe structuur te beheren

De organisatiestructuur is een formele schets van de managementrelaties en informatiestromen binnen een bedrijf. De organisatiestructuur van een bedrijf is een kerncomponent van zijn cultuur en dient als ruggengraat voor alle operationele activiteiten. Omdat het zo diep geworteld is in organisaties, kan een transitie in de organisatiestructuur unieke uitdagingen vormen voor managers en bedrijfseigenaars

bedrijfsmodellen - Stewardship Theorie van Corporate Governance

Stewardship Theorie van Corporate Governance

Terwijl winst elk bedrijf drijft, kunnen sommige bedrijven zichzelf beschouwen als onderdeel van iets groters. Stewardship-theorie stelt dat eigendom niet echt een bedrijf bezit; het houdt het gewoon in vertrouwen. Dit toont zichzelf in de manier waarop het zaken doet. De operatie kan een voertuig zijn voor een hogere roeping of ontworpen zijn om de oorspronkelijke visie van een oprichter te honoreren, dus het maken van winst neemt vaak een achterbank om aan de sociale normen van een bedrijf te voldoen

bedrijfsmodellen - Hoe een eenmanszaak te stoppen

Hoe een eenmanszaak te stoppen

Een eenmanszaak is de eenvoudigste bedrijfsstructuur. Het is een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid in eigendom van en gerund door één persoon, waarbij er geen onderscheid is tussen de eigenaar en het bedrijf. Zo hebt u als eigenaar recht op alle winsten, maar bent u ook verantwoordelijk voor alle verliezen, schulden en verplichtingen die verband houden met de bedrijfsstructuur.

bedrijfsmodellen - Store Front Vs.  Veilingmodel

Store Front Vs. Veilingmodel

Er zijn veel online bedrijfsmodellen beschikbaar en er worden er nog veel meer bedacht. Het storefront-model en het veilingsmodel zijn twee van de meest populaire manieren om online producten en diensten te kopen en verkopen. Elk heeft voor- en nadelen. Voor bedrijven die online willen verkopen, hangt dat model het beste af van factoren, zoals de producten of services die worden verkocht, het prijsmodel dat u gebruikt en de markt waarop u zich richt

bedrijfsmodellen - Wat is een strategisch bedrijfsmodel?

Wat is een strategisch bedrijfsmodel?

De uitdrukking "strategisch bedrijfsmodel" betekent eenvoudigweg dat uw bedrijf de nadruk legt op strategische planning bij het starten en ontwikkelen van activiteiten. Het is belangrijk voor eigenaren van kleine bedrijven om bedrijfsstrategieën te ontwikkelen die aangeven hoe ze doelen willen bereiken.

bedrijfsmodellen - Strategische communicatie doelstellingen voor non-profitorganisaties

Strategische communicatie doelstellingen voor non-profitorganisaties

De doelstellingen van een strategisch communicatieplan voor een non-profitorganisatie zijn afhankelijk van de organisatie, de uitdagingen waarvoor zij staat en de mogelijkheden die voor u beschikbaar zijn. Hoewel het verzamelen van geld een doelwit is van enkele van de doelstellingen van uw strategisch plan, moet het ook een omgeving creëren waarin mensen bekend zijn met de diensten die uw organisatie aanbiedt en relaties opbouwen met belanghebbenden voor toekomstige betrokkenheid en interactie met uw organisatie.

bedrijfsmodellen - Strategische beslissingen die van invloed zijn op een organisatie

Strategische beslissingen die van invloed zijn op een organisatie

Reactieve beslissingen die worden genomen om problemen op te lossen, kunnen u helpen bij het blussen van branden en op het huidige niveau blijven werken, maar ze zullen u niet helpen groeien. Groei vereist strategische planning of grootschalige beslissingen die de richting bepalen voor uw bedrijf. Dit soort beslissingen omvat stappen zoals het uitbreiden van het bedrijf, het verminderen van schulden of het toevoegen van nieuwe locaties

bedrijfsmodellen - Strategische implementatie in de schoonmaaksector

Strategische implementatie in de schoonmaaksector

Strategische implementatie is het proces van het uitrollen van de langetermijnplannen van een organisatie door middel van een reeks geschetste acties gericht op het bereiken van duidelijke doelen. In de schoonmaaksector kan strategische implementatie bestaan ​​uit het introduceren van nieuwe reinigingsproducten en -procedures, het naleven van ethische normen, onderzoek en ontwikkeling (R & D), het verbeteren van kerncompetenties en het uitvoeren van beleid dat is ontworpen om specifieke prestatiedoelstellingen te bereiken. Ee

bedrijfsmodellen - Strategische organisational change-oefeningen

Strategische organisational change-oefeningen

Het beheren van strategische organisatieveranderingen voor uw bedrijf houdt meestal in dat werknemers worden voorbereid op zaken als verhuizen naar een nieuwe faciliteit, nieuwe klanten bedienen of zich aanpassen aan nieuwe leiderschapsrichtingen. Effectieve leiders zetten groepsoefeningen en activiteiten op om te zorgen dat medewerkers de visie van het bedrijf begrijpen, obstakels overwinnen en zich aanpassen aan de nieuwe situatie

bedrijfsmodellen - Strategische planning voor non-profitorganisaties

Strategische planning voor non-profitorganisaties

Strategische planning is een proces waarin een organisatie bepaalt wat zij in de toekomst wil bereiken, welke acties moeten worden ondernomen om deze doelen te bereiken en welke middelen de organisatie nodig heeft om haar doelen te bereiken, waaronder mensen, kapitaal en faciliteiten. Het planningsproces is even voordelig voor organisaties in het bedrijfsleven om een ​​winst- en non-profitorganisatie te maken. Ve

bedrijfsmodellen - Welke strategieën kunt u gebruiken om effectieve visuele elementen op te nemen in een bedrijfspresentatie?

Welke strategieën kunt u gebruiken om effectieve visuele elementen op te nemen in een bedrijfspresentatie?

Bedrijfspresentaties zijn net zo succesvol vanwege hun visuele ontwerp als hun tekstuele inhoud. Een goede presentatie zal de aandacht trekken en een gevoel overbrengen dat de presentator het onderliggende materiaal begrijpt en vertrouwd moet worden om goede informatie te verstrekken. Goede ontwerpers maken gebruik van verschillende strategieën om solide en visueel aantrekkelijke presentaties te ontwikkelen en af ​​te leveren. Kle